Omah Lay – i Lyrics

Omah Lay i Lyrics

Eeiii Eeii
I cannot be nobody for life

oouuu eeeiii
I cannot be nobody for life

Do you believe it (ohhh)
Even if you didn’t
I cannot be nobody for life

I Dey beat my chest (eehhh)
as I dey look myself
Saying I cannot be nobody for life

(Ehhhh)

Because waka waka waka no fit me
Eehhh ehh
Suffer suffer suffer no fit me

Let me tell tell you
Aii aii aii aii aii aii aii aii aiii aii aii aii
I cannot be nobody for life
Aii aii aii aii aii aii aii aii ahhh aii aii
I cannot be nobody for life

Me I no fit kill myself
Me I no fit kill myself
so I go Dey be myself
So I go Dey carry myself
Smoke up and free myself,
Be myself
Coz wahala wey full my head
Wahala wey full my head
No Dey gree make boy rest
No Dey gree make man rest
No Dey gree but
me and my baby will dance
Me and baby will dance
We dance till we die
We will dance from night till the morning
Me and my baby will smile
Me and my baby we smile
We smile till we die aiii
We will smile from night till the morning

Let me tell tell you
Aii aii aii aii aii aii aii aii aiii aii aii aii
I cannot be nobody for life
Aii aii aii aii aii aii aii aii ahhh aii aii
I cannot be nobody for life

Because waka waka waka no fit me
Eehhh
Suffer suffer suffer no fit me

Let me tell tell you
Aii aii aii aii aii aii aii aii aiii aii aii aii
I cannot be nobody for life
Aii aii aii aii aii aii aii aii ahhh aii aii
I cannot be nobody for life